User Korglaint's Decks

4 found
Overlord the fake NG
by Korglaint on 2018-06-06 15:23 PM UTC
Kagero [Premium] 0
Amon exceeds
by Korglaint on 2018-06-06 15:33 PM UTC
Dark Irregulars [Premium] 0
the Pirates rule the deep
by Korglaint on 2018-06-06 15:47 PM UTC
Granblue [Premium] 0
Battle Blue Storm
by Korglaint on 2018-06-07 14:00 PM UTC
Aqua Force [Premium] 0